Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Nam tiến phụng sứ - 安南進奉使

53.80
?-?, Việt Nam » Trần
5 bài thơ, 2936 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/11/2018 20:31

Bùi Mộ - 裴慕

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 725 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/10/2018 18:13

Bùi Tông Hoan - 裴宗驩 (Bùi Tông Quán)

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
3 bài thơ, 2781 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2008 01:39

Chu Đường Anh - 周堂瑛

?-?, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 2505 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/07/2008 20:23

Chu Khắc Nhượng - 朱克讓

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1715 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2008 11:24

Chu Văn An - 朱文安

94.11
1292-1370, Việt Nam » Trần
12 bài thơ, 18470 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2005 01:17

Doãn Ân Phủ - 尹恩甫 (尹恩府)

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1572 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/08/2008 23:06

Đào Sư Tích - 陶師錫

1347-?, Việt Nam » Trần
6 bài thơ, 4469 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/09/2008 10:17

Đào Thị Hàn Than - 陶氏寒灘

?-1349, Việt Nam » Trần
3 bài thơ, 559 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/08/2019 08:46

Đinh Củng Viên - 丁拱垣

?-1294, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1899 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/08/2008 08:20

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: