Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Nam tiến phụng sứ - 安南進奉使

63.83
?-?, Việt Nam » Trần
5 bài thơ, 3690 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/11/2018 20:31

Bùi Mộ - 裴慕

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 986 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/10/2018 18:13

Bùi Tông Hoan - 裴宗驩 (Bùi Tông Quán)

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
3 bài thơ, 3038 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/08/2008 01:39

Chu Đường Anh - 周堂瑛

?-?, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 2807 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/07/2008 20:23

Chu Khắc Nhượng - 朱克讓

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1911 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2008 11:24

Chu Văn An - 朱文安

104.20
1292-1370, Việt Nam » Trần
12 bài thơ, 20407 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/07/2005 01:17

Doãn Ân Phủ - 尹恩甫 (尹恩府)

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1764 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/08/2008 23:06

Đào Sư Tích - 陶師錫

1347-?, Việt Nam » Trần
6 bài thơ, 4838 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/09/2008 10:17

Đào Thị Hàn Than - 陶氏寒灘

15.00
?-1349, Việt Nam » Trần
3 bài thơ, 996 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/08/2019 08:46

Đinh Củng Viên - 丁拱垣

?-1294, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 2096 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/08/2008 08:20

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: