Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (83 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Nam tiến phụng sứ - 安南進奉使

104.20
?-?, Việt Nam » Trần
5 bài thơ, 6825 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/11/2018 20:31

Bùi Mộ - 裴慕

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1933 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/10/2018 18:13

Bùi Tông Hoan - 裴宗驩 (Bùi Tông Quán)

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
3 bài thơ, 4305 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2008 01:39

Chu Đường Anh - 周堂瑛

?-?, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 4054 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/07/2008 20:23

Chu Khắc Nhượng - 朱克讓

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 2577 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2008 11:24

Chu Văn An - 朱文安

104.20
1292-1370, Việt Nam » Trần
12 bài thơ, 29255 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2005 01:17

Doãn Ân Phủ - 尹恩甫 (尹恩府)

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 2463 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/08/2008 23:06

Đào Sư Tích - 陶師錫

1347-?, Việt Nam » Trần
10 bài thơ, 6877 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/09/2008 10:17

Đào Thị Hàn Than - 陶氏寒灘

15.00
?-1349, Việt Nam » Trần
3 bài thơ, 2463 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/08/2019 08:46

Đinh Củng Viên - 丁拱垣

?-1294, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 2964 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/08/2008 08:20

Trang trong tổng số 9 trang (83 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: