Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2008 09:12

成正覺

如來成正覺,
一切量等身。
迴互不迴互,
眼晴童子神。

 

Thành chính giác

Như Lai thành chính giác,
Nhất thiết lượng đẳng thân.
Hồi hỗ bất hồi hỗ,
Nhãn tình đồng tử thần.

 

Dịch nghĩa

Khi đức Như Lai đã thành Chính giác,
[Thì coi] thân của mọi vật đều có lượng bằng nhau.
Điều quanh co cũng trở thành không quanh co,
Trong cái thần trong sáng của con mắt trẻ thơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Khi đức Như Lai thành chính quả,
Muôn thân bỗng hoá lượng bằng nhau.
Như trong ánh mắt thần con trẻ,
Khuất khúc bao nhiêu cũng sạch lâu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Như Lai chánh quả ngộ thành,
Muôn thân vạn vật một hình như nhau.
Bao nhiêu tục luỵ sạch làu,
Thênh thang đôi mắt một màu trẻ thơ.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Như Lai thành chánh giác
Muôn tượng thảy như nhau
Ánh mắt thần con trẻ
Cong quẹo chẳng còn đâu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi thành chính giác, đức Như Lai,
Muôn vật coi thân bằng lượng nhau.
Quanh quẹo trở thành không khúc khuỷu,
Với thần trong sáng mắt con thơ.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi thành chính giác Như Lai,
Coi thân muôn vật nặng dài bằng nhau.
Quanh co thành thẳng còn đâu,
Với thần trong sáng mắt màu con thơ.

15.00
Trả lời