Lần theo câu hát, tôi tìm
Quê hương Quan họ làng Lim thuở nào.
Nghiêng nghiêng vành nón quai thao
Váy dài thắt dải lụa đào đung đưa...

Đắm mình về với xa xưa
Nghe câu quan họ nhặt thưa ngọt ngào
Hoa tiên, cánh phượng, câu chào
Bài thơ ai tặng, miếng trầu ai têm...

Mai rồi đến hẹn lại lên
Có còn gặp lại nét duyên lên chùa?


Xuân 1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]