16/06/2024 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hội Lim

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:17

 

Lần theo câu hát, tôi tìm
Quê hương Quan họ làng Lim thuở nào.
Nghiêng nghiêng vành nón quai thao
Váy dài thắt dải lụa đào đung đưa...

Đắm mình về với xa xưa
Nghe câu quan họ nhặt thưa ngọt ngào
Hoa tiên, cánh phượng, câu chào
Bài thơ ai tặng, miếng trầu ai têm...

Mai rồi đến hẹn lại lên
Có còn gặp lại nét duyên lên chùa?
Xuân 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hội Lim