Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:19

Có gì chạm đến lá thân
Có ai chòng ghẹo... chẳng cần vân vi
Lá xanh khép kín hàng mi
Hỏi em xấu hổ chuyện gì... ở đây?

- Phận hèn mọn, kiếp cỏ cây
Xin gìn giữ một chút này trắng trong...


1990

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011