26/10/2021 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây xấu hổ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:19

 

Có gì chạm đến lá thân
Có ai chòng ghẹo... chẳng cần vân vi
Lá xanh khép kín hàng mi
Hỏi em xấu hổ chuyện gì... ở đây?

- Phận hèn mọn, kiếp cỏ cây
Xin gìn giữ một chút này trắng trong...
1990

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Cây xấu hổ