113.18
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ
Tạo ngày 29/06/2015 23:03 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 1987, hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Con đường tự trôi (tập thơ, NXB Văn học, 2015) – Giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi Tác phẩm đầu tay của Du Tử Lê Foundation.