Lại là tiếng trăng ngà rơi thủng mộng
Lại họ nhà mèo trên mái học ái ân
Lại xác lá va vào nhau mà nhớ
Lại tiếng tim, tim vỡ từng phần

Lại tiếng nhện bò quanh dây tơ trắng
Lại tiếng thời gian gãy từng đốt lưng chừng
Lại nghe hơi ấm về ngang thăm hỏi…
Tiếng đêm buồn chầm chậm trói toàn thân

Lại xác lá va vào nhau mà nhớ
Lại tiếng tim, tim vỡ từng phần…