Mùa thu, ngồi bên cỏ trinh nữ
Mặt trời đổ vườn sau, vườn sầu
Tôi chạm vào em, em thu em lại
Em nhỏ như một xa xôi
Em nhỏ như chỗ vắng tôi ngồi

Mùa thu, ngồi bên cỏ trinh nữ
Mặt trời đổ vườn sau, vườn sầu
Tôi chạm vào em, em thu em lại
Em nghĩ gì về sự xa nhau?

Tôi bước đi, hoàng hôn
Tôi và câu hỏi khoác áo cùng màu