Sáng soi gương, thấy tóc dài
Sợi thời gian rũ xuống hai mắt buồn
Sáng chải tóc, thấy đồi nương
Nằm im lặng đợi gót sương mai về