Nắng mưa đã trải ngàn ngày
Cán cân công lý bàn tay che trời
Áo choàng sao phủ được voi
Gió hoang lay động bời bời ma măng
Mịt mờ khói biếc mưa giăng
Tham lam mà lại chửi thằng tham lam
Đồng tiền sâu hút chẳng cam
Áo nâu mà lại nhuộm chàm làm chi?
Đường bao nhiêu nẻo chẳng đi
Nỗi buồn ly biệt sân si dối lừa
Ai đời tìm nắng trong mưa
Tìm thiện trong ác giữa mùa trầm luân...
Câu thơ khôn dại nửa chừng
Chắt chiu ngày tháng xin đừng phụ nhau!