Những chiếc lá
con tàu
ta thả
theo dòng sông.

Những cánh diều
chiều hè
nhiều gió
lên cao.

Chiếc chong chóng
ngày nào
quay tít.

Cánh bướm
phấn vương
trong cuốn sổ tay.

Rồi một ngày
em ửng hồng đôi má
Khi chúng ta nhìn nhau...


1990

Nguồn: Báo Hoa học trò, ngày 26-3-1992