Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:10

Đừng ra ngoài gùi
Gió rừng mới hái
Theo mùi tóc lạ nằm lại vai xanh

Đừng len lén trôi
Tiếng sông suối thở
Để dành đêm lại tim mở, ngực nghe

Đừng nhè nhẹ khép
Đôi mắt mây ngàn
Đợi anh về khóc một đàn mưa qua.