28/06/2022 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi mắt mây ngàn

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:10

 

Đừng ra ngoài gùi
Gió rừng mới hái
Theo mùi tóc lạ nằm lại vai xanh

Đừng len lén trôi
Tiếng sông suối thở
Để dành đêm lại tim mở, ngực nghe

Đừng nhè nhẹ khép
Đôi mắt mây ngàn
Đợi anh về khóc một đàn mưa qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đăng Khoa » Đôi mắt mây ngàn