Xưa kia lớp lớp rồng lên xuống
Trứng nở bao đời thành Hạ Long
Sóng nhấp nhô cuồn cuộn
Rồng ẩn hiện núi non.

Bãi Cháy chập chờn sương hay khói?
Đốm lửa triệu năm trước
Khói còn vương trong mây...


Hè 1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]