Núi Bà Vãi, núi Ông Sư
Núi Chiêng, núi Trống vẫn như thuở nào
Rẽ mây, rẽ nước tìm vào
Rẽ hoang vu, rẽ mận đào mà đi.

Núi Gà núi Đụn uy nghi
Mà đời sương gió biết khi nổi chìm
Bao nhiêu nhịp đập con tim
Nỗi oan nào chả đi tìm Giải Oan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]