26/10/2021 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường vào chùa Giải Oan

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:32

 

Núi Bà Vãi, núi Ông Sư
Núi Chiêng, núi Trống vẫn như thuở nào
Rẽ mây, rẽ nước tìm vào
Rẽ hoang vu, rẽ mận đào mà đi.

Núi Gà núi Đụn uy nghi
Mà đời sương gió biết khi nổi chìm
Bao nhiêu nhịp đập con tim
Nỗi oan nào chả đi tìm Giải Oan.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Đường vào chùa Giải Oan