Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 14:57

避愁愁又至,
愁至事難忘。
夜坐心中火,
朝為鬢上霜。
不經公子夢,
偏入旅人腸。
借問高軒客,
何鄉是醉鄉。

 

Sầu

Tị sầu sầu hựu chí,
Sầu chí sự nan vương.
Dạ toạ tâm trung hoả,
Triêu vi mấn thượng sương.
Bất kinh công tử mộng,
Thiên nhập lữ nhân trường.
Tá vấn cao hiên khách,
Hà hương thị tuý hương.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tránh buồn buồn lại đến
Việc đời cứ vấn vương
Đêm ngồi lòng lửa đốt
Sáng dậy tóc thành sương
Chưa xong mộng công tử
Đã làm khách dặm trường
Hỏi khách nằm cao nghỉ
Đâu là chốn náu nương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Định tránh buồn thì sầu lại tới
Sầu tới rồi sự lại khó quên
Đêm ngồi như lửa kề bên
Sáng ra tóc trắng như triền phủ sương
Mộng công tử chưa xong thì đã
Nhập vào lòng những kẻ xa nhà
Hỏi người ở chốn xa hoa
Làng nào cho kẻ sa đà rượu say?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tránh buồn, sầu tới rủ
Sầu tới, sự khó quên
Đêm ngồi lòng nóng thêm
Sáng ra tóc sương phủ.
Chưa qua mộng công tử
Lòng lữ thứ cảm hoài
Cao hiền xin hỏi thử
Đâu là chốn người say?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời