Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Hà diệp bôi (1)

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2005 16:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/03/2006 05:43

荷葉杯

記得那年花下
深夜
初識謝娘時
小堂西面畫簾垂
攜手暗相期
惆悵曉鶯殘月
相別
從此隔音塵
如今俱是異鄉人
相見更無因

 

Hà diệp bôi

Ký đắc ná niên hoa hạ
Thâm dạ
Sơ thức Tạ nương thì
Tiểu đương tây diện hoạ liêm thuỳ
Huề thủ ám tương kỳ
Trù trướng hiểu oanh tàn nguyệt
Tương biệt
Tòng thử cách âm trần
Như kim câu thị dị hương nhân
Tương kiến cánh vô nhân


Trong Tuyển tập từ Trung Hoa-Nhật Bản, dịch giả Nguyễn Chí Viễn ghi bài này là khuyết danh, nhưng theo các tài liệu khác thì tác giả là Vi Trang.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đêm vắng dưới hoa năm đó
Còn nhớ
Mới biết Tạ cô nương
Phía Tây nhà nhỏ chiếc rèm buông
Tay nắm tỏ can trường
Ngao ngán oanh buồn trăng khuyết
Tương biệt
Từ đấy bặt âm trần
Mà nay đều cách biệt hương lân
Đâu nữa dịp tương thân


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm đó viết dưới hoa
Đêm khuya
Mới quen Tạ cô nương
Phía tây nhà rèm đã buông
Nắm tay nhau trong tối buồng
Chim oanh buồn bã báo tàn nguyệt
Tương biệt
Từ đó cách bụi trần
Nay đều nơi xứ lạ gửi thân
Gặp nhau không nguyên nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời