18/01/2022 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà diệp bôi
荷葉杯

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2005 16:01

 

Nguyên tác

記得那年花下
深夜
初識謝娘時
小堂西面畫簾垂
攜手暗相期
惆悵曉鶯殘月
相別
從此隔音塵
如今俱是異鄉人
相見更無因

Phiên âm

Ký đắc ná niên hoa hạ
Thâm dạ
Sơ thức Tạ nương thì
Tiểu đương tây diện hoạ liêm thuỳ
Huề thủ ám tương kỳ
Trù trướng hiểu oanh tàn nguyệt
Tương biệt
Tòng thử cách âm trần
Như kim câu thị dị hương nhân
Tương kiến cánh vô nhân

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đêm vắng dưới hoa năm đó
Còn nhớ
Mới biết Tạ cô nương
Phía Tây nhà nhỏ chiếc rèm buông
Tay nắm tỏ can trường
Ngao ngán oanh buồn trăng khuyết
Tương biệt
Từ đấy bặt âm trần
Mà nay đều cách biệt hương lân
Đâu nữa dịp tương thân
Trong Tuyển tập từ Trung Hoa-Nhật Bản, dịch giả Nguyễn Chí Viễn ghi bài này là khuyết danh, nhưng theo các tài liệu khác thì tác giả là Vi Trang.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Hà diệp bôi