Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 29/04/2017 12:48

稻田

綠波春浪滿前陂,
極目連雲罷亞肥。
更被鷺鶿千點雪,
破煙來入畫屏飛。

 

Đạo điền

Lục ba xuân lãng mãn tiền bi,
Cực mục liên vân bãi á phì.
Cánh bị lộ tư thiên điểm tuyết,
Phá yên lai nhập hoạ bình phi.

 

Dịch nghĩa

Như sóng xuân màu xanh lục nhấp nhô trước hồ chứa nước,
Những ruộng đầy lúa nặng hạt trải dài tới đám mây ở cuối trời.
Lại được hàng ngàn cánh vạc trắng như những bông tuyết,
Bay xuyên sương khói tới tô điểm cho tấm bình phong thiên nhiên tuyệt đẹp.


Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã,1995.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như sóng xanh trước hồ chứa nước
Lúa được mùa béo tốt trải xa
Hàng ngàn như tuyết cánh cò
Xuyên sương bay tới điểm tô cảnh trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trước hồ nước biếc sóng xuân lồng
ruộng lúa tiếp mây mút mắt trông
ngàn cánh vạc trùm như tuyết phủ
bay xuyên sương khói điểm bình phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sóng xuân xanh biếc gợn hồ trong
Lúa tốt liền mây hút mắt nhìn
Ngàn vạn cánh cò đơm tuyết trắng
Xuyên làn sương khói điểm bình phong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời