28/09/2021 18:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo điền
稻田

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 28/04/2017 12:48

 

Nguyên tác

綠波春浪滿前陂,
極目連雲罷亞肥。
更被鷺鶿千點雪,
破煙來入畫屏飛。

Phiên âm

Lục ba xuân lãng mãn tiền bi,
Cực mục liên vân bãi á[1] phì.
Cánh bị lộ tư thiên điểm tuyết,
Phá yên lai nhập hoạ bình phi.

Dịch nghĩa

Như sóng xuân màu xanh lục nhấp nhô trước hồ chứa nước,
Những ruộng đầy lúa nặng hạt trải dài tới đám mây ở cuối trời.
Lại được hàng ngàn cánh vạc trắng như những bông tuyết,
Bay xuyên sương khói tới tô điểm cho tấm bình phong thiên nhiên tuyệt đẹp.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như sóng xanh trước hồ chứa nước
Lúa được mùa béo tốt trải xa
Hàng ngàn như tuyết cánh cò
Xuyên sương bay tới điểm tô cảnh trời.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã,1995.
[1] Là tên gọi khác của đạo 稻.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Đạo điền