見紫荊花

雜英紛已積,
含芳獨暮春。
還如故園樹,
忽憶故園人。

 

Kiến tử kinh hoa

Tạp anh phân dĩ tích,
Hàm phương độc mộ xuân.
Hoàn như cố viên thụ,
Hốt ức cố viên nhân.

 

Dịch nghĩa

Hoa bao loài rụng đã chồng chất,
Chỉ còn riêng một mình (cây tử kinh) ngậm hương tới cuối xuân.
Trông giống như cây trong vườn cũ,
Bất chợt nhớ người vườn cũ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hoa bao loài chồng chất,
Riêng ngậm hương cuối xuân.
Trông như cây vườn cũ,
Bất chợt nhớ cố nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa rơi bao cánh chất chồng
Cuối xuân còn chỉ riêng mình ngậm hương
Lòng ai chợt bỗng vấn vương
Cây xưa vườn cũ người thương đợi chờ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa bao loài đã rơi chất đống
Ngậm hương riêng còn đứng cuối xuân
Vườn xưa nom giống cây thân
Làm lòng chợt nhớ cố nhân vườn nào.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời