Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 12/11/2018 11:16 bởi tôn tiền tử
Viên Giác 袁桷 (1266-1327) tự Bá Trường 伯長, hiệu Thanh Dung cư sĩ 清容居士, Kiến Nhất cư sĩ 見一居士, người huyện Ngân Lộ, Khánh Nguyên (nay thuộc Chiết Giang) đời Nguyên. Đầu năm Đại Đức đời Nguyên Thành Tông làm Hàn lâm viện Quốc sử kiểm duyệt, thăng dần đến Hàn lâm thị giảng học sĩ. Khi Thái Định Đế lên ngôi, ông từ quan về. Tác phẩm có Thanh Dung tập.