Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Minh Bổn thiền sư (3 bài)
- Quản Đạo Thăng (2 bài)
- Bồ Đạo Nguyên (9 bài)
- Viên Giác (1 bài)
- Tống Vô (2 bài)
Tạo ngày 29/04/2019 21:58 bởi hongha83
Đoạn Nhai Liễu Nghĩa 斷崖了義 (1263-1334) là thiền sư đời Tống, họ Thang 湯, quê ở Đức Thanh, Hồ Châu, Trung Quốc. Ăn chay từ thuở nhỏ, cùng mẹ tụng kinh Pháp Hoa. Về sau lên núi Thiên Mục, đến thất Tử Quan bái kiến thiền sư Cao Phong Diệu trình kệ và được xuất gia. Năm 70 tuổi sư đến ở chùa Chánh Tông tại núi Sư Tử cho đến ngày viên tịch. Được vua ban thuỵ hiệu là Phổ Độ đại sư.