Mặt đất bao la tuyết phủ đầy,
Ánh dương ló dạng bỗng dưng tan.
Tâm không nghi ngại chư Phật, Tổ,
Chẳng phân Nam, Bắc với Đông, Tây.


Nguồn: Giai thoại thiền sư, Lâm Thanh Huyền, NXB Văn nghệ, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)