Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 08/11/2018 11:14 bởi tôn tiền tử
Tống Vô 宋無 (1260-1341) là thi nhân đời Nguyên, tự Tử Hư 子虛, hiệu Hy Nhan 晞顏, người gốc Tấn Lăng (nay là Thường Châu, Giang Tô), vì binh loạn chuyển đến đất Ngô. Ông từng đậu mậu tại (tú tài), vì cha mẹ già nên không đi đâu. Tác phẩm có Thuý hàn tập.