Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/03/2021 13:24 bởi tôn tiền tử
Quản Đạo Thăng 管道升 (1262-1319) tự Trọng Cơ 仲姬, Dao Cơ 瑤姬, quê Ngô Hưng 吳興, là vợ của thư hoạ gia Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫. Nguyên Nhân Tông khi vừa lên ngôi (1311), phong bà làm Ngô Hưng quận phu nhân 吳興郡夫人, sau gia thêm thành Nguỵ Quốc phu nhân 魏國夫人. Bà giỏi thơ từ hoạ, chuyên vẽ mặc trúc, lan mai.