Mùa xuân tạnh hôm nay cũng tạnh,
Cùng trẻ con vườn trúc dạo quanh.
Ý xuân nồng mới đây được mấy,
Cũng khá nhiều bờ đá măng sinh.

tửu tận tình do tại