Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 05/08/2014 06:49 bởi tôn tiền tử
Vương Tĩnh Thục 王靜淑 tự Ngọc Ẩn 玉隱, hiệu Ẩn Thiền 隱禪, người Sơn Âm, Chiết Giang, trưởng nữ của Vương Tư Nhậm 王思任, vợ Trần Thụ Nhương 陳樹勷, cùng em gái Vương Đoan Thục 王端淑 tự Ngọc Ánh 玉映 là hai thi nhân khá nổi tiếng. Chồng chết, ở vậy thủ tiết. Tác phẩm có "Thanh lương tập" 清涼集 và "Thanh đằng thư ốc tập" 青藤書屋集.