Ngăn trở nhạn gió mưa thu rét mướt
Bên rào tre nhà cỏ áo mong manh
Lên gác biếng lặng nhìn hoa vàng võ
Một đêm sương đỏ lá cỗi non xanh

tửu tận tình do tại