Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 30/06/2014 11:18 bởi tôn tiền tử
Vương Sơ 王初 người Kinh Châu, con trưởng của Vương Trọng Thư 王仲舒, đỗ tiến sĩ cuối năm Nguyên Hoà (820), thơ còn 19 bài.