Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 01/03/2021 23:11 bởi tôn tiền tử
Vương Kiều Hồng 王嬌紅 sống ở đất Thục đời Nguyên, năm sinh và mất không rõ, cùng anh họ Thân Thuần 申純 thề nguyền sinh tử bên nhau. Nhưng thân phụ gả cho người khác, Kiều Hồng phẫn uất sinh bệnh chết. Thân Thuần biết được, nhịn ăn chết theo, hai gia đình hợp táng hai người một mộ.