Trăng tròn khuyết rồi khi sáng tối,
Người buồn vui, gặp gỡ chia tay.
Tự nhủ thầm thủ thân vò võ,
Chôn má hồng đoạn tuyệt chàng hay?

tửu tận tình do tại