閒說

桃花百葉不成春,
鶴壽千年也未神。
秦隴州緣鸚鵡貴,
王侯家為牡丹貧。
歌頭舞遍回回別,
鬢樣眉心日日新。
鼓動六街騎馬出,
相逢總是學狂人。

 

Nhàn thuyết

Đào hoa bách diệp bất thành xuân,
Hạc thọ thiên niên dã vị thần.
Tần Lũng châu duyên anh vũ quý,
Vương hầu gia vị mẫu đơn bần.
Ca đầu vũ biến hồi hồi biệt,
Mấn dạng my tâm nhật nhật tân.
Cổ động lục nhai kỵ mã xuất,
Tương phùng tổng thị học cuồng nhân.

 

Dịch nghĩa

Cây đào có trăm lá cũng chẳng làm nên mùa xuân
Chim hạc có sống ngàn tuổi cũng chưa thành thần
Bãi Tần Lũng nhờ chim vẹt tới mà có giá
Dinh thự vương hầu vì có mẫu đơn mà kém sang
Tiếng ca điệu múa mỗi lúc mỗi khác nhau
Kiểu tóc, vành mi mỗi ngày mỗi đổi mới
Sáu ngả đường phố rộn rịp tiếng trống, ta cưỡi ngựa ra
Chỉ thấy toàn là bọn học đòi thói ngông cuồng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Hoa đào trăm lá chẳng thành xuân
Tuổi hạc ngàn năm chửa phải thần
Châu Tần Lũng sang nhờ anh vũ
Nhà vương hầu nghèo bởi mẫu đơn
Múa ca lớp lớp luôn thay khác
Mày tóc hôm hôm đổi mới dần
Cưỡi ngựa chạy ra, rộn đường phố
Gặp nhau rặt bọn học cuồng ngông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Không là xuân, ngọn đào trăm lá
Chẳng hóa thần, con hạc tuổi ngàn!
Tần Lũng nhờ chim nên sáng giá
Vương hầu trồng mẫu lại bần hàn.
Tiếng ca điệu muá thay nhau khác
Kiểu tóc vành mi đổi mới sang.
Ngả sáu rộn ràng vang trống, ngựa
Gặp toàn bọn học thói nghênh ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đào trăm lá, chửa phải Xuân,
Hạc nghìn năm, cũng là thần được sao?
Không anh vũ, Lũng quý nào,
Mẫu đơn trồng cảnh, tránh sao không nghèo.
Hát ca, đâu mãi trong veo,
Nét mày, làn tóc, đổi theo tháng ngày.
Trống vang, cưỡi ngựa ra ngay,
Sáu đường gặp gỡ, những tay ngông cuồng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chẳng nên xuân dù đào trăm lá
Hạc ngàn năm cũng chả thành thần
Nhờ chim cao giá bãi Tần
Dinh trồng hoa mẫu cũng thành kém sang
Điệu ca múa thời trang đổi khác
Vành mi tô, kiểu tóc thay hoài
Trống khua cưỡi ngựa ra coi
Chỉ toàn bọn ngốc học đòi cuồng ngông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời