15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 04/08/2014 06:44 bởi tôn tiền tử
Vương Dao Tương 王瑤湘 người Nam Hải, con chư sinh Vương Chuẩn 王隼, vợ của Lý Hiếu Tiên 李孝先, tác phẩm có "Tiêu Dao lâu thi" 逍遙樓詩.