Khi chiều về thuyền cô đơn đi mất
Còn hàng cây trên biệt lộ Giang Nam
Tiếng chuông vẳng bên kia vùng sương khói
Cố nhân ơi nay đã cách đôi đàng

tửu tận tình do tại