Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 17/09/2014 07:10

花下

花下一壺酒,
定將誰舉杯。
雪英飛落近,
疑是故人來。

 

Hoa hạ

Hoa hạ nhất hồ tửu,
Định tương thuỳ cử bôi.
Tuyết anh phi lạc cận,
Nghi thị cố nhân lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Sơn

Một mình một hồ rượu,
Đối ẩm cùng ai nào?
Hoa tuyết rơi bên cạnh,
Cố nhân về lao xao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bình dẫn

Tác giả một mình ngồi uống rượu nơi viên đình, chung quanh là vườn hoa, nhưng đang là mùa đông lạnh thì đâu có hoa nào, chỉ có tuyết bay là tả ngoài vườn đẹp như hoa vậy thôi. Tác giả của chính sách kinh tế mới Tân pháp đi trước thời đại, ít người theo kịp, bị phản đối tứ giăng nên đang buồn đây. Chàng Vương đang cô đơn trong tháp ngà của mình. Vắng cả bạn bè, một mình chàng thôi vì đến một ngàn năm sau chàng Vương mới tìm được bạn tri kỷ, khi mà Tân pháp được Marx đưa vào Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ rượu mình riêng uống với mình
Tìm người đối ẩm biết ai chăng
Bời bời hoa tuyết rơi bên cạnh
Ngỡ bước chân về của cố nhân

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới hoa hồ rượu một mình,
Biết ai đối ẩm mà tìm người đây?
Tơi bời hoa tuyết rơi đầy,
Tuyết in ngỡ bước chân này người xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Bên hoa một nậm rượu,
Biết cùng ai rót mời.
Bông tuyết rơi gần đó,
Ngỡ đâu bạn đến chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời