05/12/2022 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa hạ
花下

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 18/09/2014 07:10

 

Nguyên tác

花下一壺酒,
定將誰舉杯。
雪英飛落近,
疑是故人來。

Phiên âm

Hoa hạ nhất hồ tửu,
Định tương thuỳ cử bôi.
Tuyết anh phi lạc cận,
Nghi thị cố nhân lai.

Bản dịch của Lê Sơn

Một mình một hồ rượu,
Đối ẩm cùng ai nào?
Hoa tuyết rơi bên cạnh,
Cố nhân về lao xao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Hoa hạ