Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 10/12/2012 09:53

題西太一宮壁

柳葉鳴蜩綠暗,
苛花落日紅酣。
三十六陂春水,
白頭想見江南。

 

Đề Tây Thái nhất cung bích

Liễu diệp minh điêu lục ám,
Hà hoa lạc nhật hồng hàm.
Tam thập lục pha xuân thuỷ,
Bạch đầu tưởng kiến Giang Nam.

 

Dịch nghĩa

Tiếng ve kêu trong rặng liễu xanh rợp,
Chiều xuống hoa sen đỏ thẫm.
Nước mùa xuân chảy về khu Tam thập lục pha,
Bạc đầu có thể thấy được Giang Nam.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Rặng liễu xanh um ve dạo,
Hoa sen hồng thắm chiều tàn.
Tam thập lục pha có nước,
Bạc đầu như thấy Giang Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ve đàn xanh um bóng liễu
Chiều tà hồng thắm hoa sen
Nước xuân dâng lên sườn núi
Bạc đầu tưởng thấy Giang Nam

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng ve trong rặng liễu xanh,
Hoa sen đỏ thẫm chiều tàn xuống nhanh.
Nước xuân Tam thập lục dâng,
Bạc đầu tưởng thấy được gần Giang Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời