28/05/2023 08:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tây Thái nhất cung bích
題西太一宮壁

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 10/12/2012 09:53

 

Nguyên tác

柳葉鳴蜩綠暗,
苛花落日紅酣。
三十六陂春水,
白頭想見江南。

Phiên âm

Liễu diệp minh điêu lục ám,
Hà loan lạc nhật hồng hàm.
Tam thập lục pha[1] xuân thuỷ,
Bạch đầu tưởng kiến Giang Nam[2].

Dịch nghĩa

Tiếng ve kêu trong rặng liễu xanh rợp,
Chiều xuống hoa sen đỏ thẫm.
Nước mùa xuân chảy về khu Tam thập lục pha,
Bạc đầu có thể thấy được Giang Nam.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Rặng liễu xanh um ve dạo,
Hoa sen hồng thắm chiều tàn.
Tam thập lục pha có nước,
Bạc đầu như thấy Giang Nam.
[1] Theo ghi chép của "Tống sử", thời kỳ Nguyên Phong Thần Tông đẩy mạnh tân pháp, đào vét sông ngòi, đào thông Biện Thuỷ và Lạc Thuỷ, đưa nguồn nước Cổ sách hà chảy vào tam pha: Phòng Gia pha, Hoàng Gia pha, Mạnh Gia pha ảnh hưởng đến khu Tam thập lục pha.
[2] Tác giả tưởng tượng đến tân pháp của mình, khu đất khô cằn Tam thập lục pha sẽ được tưới mát và ruộng đồng sẽ được xanh tươi như Giang Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Đề Tây Thái nhất cung bích