Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Uông Tào (2 bài)
- Vương Đình Khuê (11 bài)
- Chu Đôn Nho (16 bài)
- Diệp Mộng Đắc (7 bài)
- Vương Chước (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Tạo (2 bài)
Tạo ngày 20/08/2008 09:11 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/08/2008 09:19 bởi hongha83
Vũ Văn Hư Trung 宇文虚中 (1079-1146) là nhà thơ đời Kim, tự là Thúc Thông 叔通, biệt hiệu Long Khê 龙溪. Người Hoa Dương, Thành Đô (nay là Thành Đô, Tây Xuyên). Ông đỗ Tiến sĩ năm thứ 3 (1109) đời Tống Huy Tông [Bắc Tống] và làm quan đến Đại học sĩ Tư Chính Điện. Sau khi nhà Tống rời khỏi phía Nam, ông nhận chức Hoàng môn thị lang. Đến niên hiệu Kiến Viêm năm thứ hai (1128) đời Tống Cao Tông, Vũ văn Hư Trung đi sứ sang Kim, và bị nước Kim giam lỏng. Sau khi được trả tự do, ông làm quan nước Kim là Lễ bộ Thượng thư rồi Hàn lâm học sĩ, phong làm Khai quốc công quận Hà Nội và được tôn làm "quốc sư". Năm thứ sáu (1146) niên hiệu Hoàng Thống nhà Kim, ông bí mật âm mưu cướp ngôi hoàng đế nhà Kim để mang Tống Khâm Tông Triệu Hằng trở về Nam. Sự việc thất bại, cả nhà ông bị giết.

Tác phẩm của Vũ Văn Hư…