Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 09:30

在金日作其一

滿腹詩書漫古今,
頻年流落易傷心。
南冠終日囚軍府,
北雁何時到上林。
開口推頹空抱朴,
脅肩奔走尚腰金。
莫邪利劍今安在,
不斬奸邪恨最深。

 

Tại Kim nhật tác kỳ 1

Mãn phúc thi thư mạn cổ kim,
Tần niên lưu lạc dị thương tâm.
Nam quan chung nhật tù quân phủ,
Bắc nhạn hà thì đáo Thượng Lâm.
Khai khẩu suy đồi không bão phác,
Hiếp kiên bôn tẩu thượng yêu Kim.
Mạc tà lợi kiếm kim an tại,
Bất trảm gian tà hận tối thâm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bụng đầy kinh sử chuyện xưa nay
Lưu lạc bao năm những xót thay
Đồn giặc tù nam còn trói buộc
Vườn vua nhạn bắc chửa tung bay
Vững bền son sắt ai mồm khóa
Luồn cuối cân đai lũ mặt dày
Gươm báu mạc da đâu đó tá
Loài gian chưa diệt vẫn còn cay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Kinh sử xưa giờ bụng một rương,
Bao năm lưu lạc lắm đau thương.
Mũ nam, ngày trọn tù binh giặc,
Vườn ngự, bao giờ nhạn bắc phương ?
Lòng thẳng lời ra ai khóa miệng,
Đai vàng lưng buộc lũ khom nhường.
Mạc Da gươm báu giờ đâu tá,
Chưa chém gian tà hận thấu xương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời