Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ, 109 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Thị Mỹ Dạ (64 bài)
- Thái Bá Tân (52 bài)
- Bế Kiến Quốc (89 bài)
- Nguyễn Thuỵ Kha (128 bài)
- Lê Thị Mây (29 bài)
Tạo ngày 31/10/2018 21:58 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/11/2020 20:07 bởi hongha83
Vũ Ngọc Cân (1949-) là phó giáo sư, tiến sĩ ngành ngữ văn, công tác tại Bộ môn Ngữ văn Việt Nam, Trường ĐH Hà Nội. Ông còn dùng bút danh Vũ Thanh Xuân. Ông dịch nhiều tác phẩm văn học Hungary như Những cậu con trai phố Pál, Cái chết của ông bác sĩ, Tình yêu trong xanh (dịch chung), Dạ, thưa thày, thơ của các tác giả Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, József Attila...

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Anh - vết thương cháy bỏng • Tüzes seb vagyok (Endre Ady)
  1
 2. Anh gìn giữ mắt em • Őrizem a szemed (Endre Ady)
  1
 3. Ánh trăng tắm trong mênh mang trời rộng • Fürdik a holdvilág az ég tengerében (Petőfi Sándor)
  1
 4. Bà lão Kun • Az öreg Kúnné (Endre Ady)
  1
 5. Bà tóc trắng của lâu đài • A vár fehér asszonya (Endre Ady)
  2
 6. Bài ca ký sự năm1918 • Krónikás ének 1918-ból (Endre Ady)
  1
 7. Bài ca trước mùa thu hoạch • Ének aratás előtt (Endre Ady)
  1
 8. Bên dòng Duna • Duna mellett (Weöres Sándor)
  1
 9. Bởi vì em yêu anh • Mert engem szeretsz (Endre Ady)
  2
 10. Các ca sĩ xứ Wales • A Walesi bárdok (Arany János)
  1
 11. Cái hôn nửa chừng • Félig csókolt csók (Endre Ady)
  1
 12. Cặp mắt em • Szemed (Kányádi Sándor)
  1
 13. Cậu Pátó Pál • Pató Pál úr (Petőfi Sándor)
  1
 14. Cháu của Đô-gio • Dózsa György unokája (Endre Ady)
  1
 15. Chân lý (Váci Mihály)
  1
 16. Chúng ta cần Mô-hát • Nekünk Mohács kell (Endre Ady)
  1
 17. Có giây phút... • Van olyan perc... (Endre Ady)
  1
 18. Còn một • Még egy (Arany János)
  1
 19. Còn một lần này • Még ez egyszer (Arany János)
  1
 20. Cùng Léda trong dạ hội • Lédával a bálban (Endre Ady)
  1
 21. Dịu dàng như ngọn gió (Váci Mihály)
  1
 22. Đám cưới chim ưng trên thảm cỏ • Héja-nász az avaron (Endre Ady)
  1
 23. Đêm Noel • Karácsony éjszakán (Arany János)
  1
 24. Đói • Éhség (József Attila)
  1
 25. Đôi tình nhân khác • A másik kettő (Endre Ady)
  1
 26. Đồng bằng • Az alföld (Petőfi Sándor)
  1
 27. Đừng tụt hậu, phải hàng đầu mà tiến! • Haj, ne hátra, haj előre! (Arany János)
  1
 28. Em đi trên phố mỗi khi • Mikor az uccán átment a kedves (József Attila)
  1
 29. Gà mái của mẹ tôi • Anyám tyúkja (Petőfi Sándor)
  1
 30. Giấc mơ tiên • Tündérálom (Petőfi Sándor)
  1
 31. Giờ vô sinh • Meddő órán (Arany János)
  1
 32. Gửi bạn tôi, Petőfi • Barátomhoz, Petőfihez (Arany János)
  1
 33. Hành khúc những cuộc đời trẻ • Fiatal életek indulója (József Attila)
  1
 34. Hạt băng tăng, giấc mơ mau đến (trích) • Nől a dér, álom jár (kivonat) (Weöres Sándor)
  2
 35. Hãy hôn anh đi • Csókolj, csókolj (József Attila)
  1
 36. Hậu duệ không, tổ tiên hạnh phúc cũng không • Sem utódja, sem boldog őse (Endre Ady)
  1
 37. Hiện tại, quá khứ, tương lai • Jelen, mult, jövő (József Attila)
  1
 38. Hoa dại của tự nhiên • A természet vadvirága (Petőfi Sándor)
  1
 39. Hoa hồng đỏ • A piros rózsa (Endre Ady)
  1
 40. Hơi ấm của em • A te melegséged (Endre Ady)
  1
 41. Hướng theo mùa thu • Ősz felé (Arany János)
  1
 42. Hy vọng của tôi • Reményem (Arany János)
  1
 43. Judit • Judit (József Attila)
  1
 44. Kẻ suy tư • A tünődő (Vörösmarty Mihály)
  1
 45. Kế hoạch tan thành mây khói • Füstbe ment terv (Petőfi Sándor)
  1
 46. Không cần băng giá • Nem kell dér (Arany János)
  1
 47. Không phải tôi kêu • Nem én kiáltok (József Attila)
  1
 48. Không thể cấm hoa kia thôi đừng nở • A virágnak megtiltani nem lehet (Petőfi Sándor)
  1
 49. Không tưởng • Ábránd (Vörösmarty Mihály)
  1
 50. Lá trên cây đã bắt đầu đỏ úa • Piroslik már a fákon a levél (Petőfi Sándor)
  1
 51. Lê-đa trên tàu thuỷ • Léda a hajón (Endre Ady)
  1
 52. Lên ngựa • Lóra (Arany János)
  1
 53. Lời hịch • Szózat (Vörösmarty Mihály)
  1
 54. Lúa mì • Buza (József Attila)
  1
 55. Máu và vàng • Vér és arany (Endre Ady)
  1
 56. Mặc cả • Alku (Petőfi Sándor)
  1
 57. Mặt trời đỏ • A vörös Nap (Endre Ady)
  1
 58. Một tối ở nhà • Egy estém otthon (Petőfi Sándor)
  1
 59. Mùa thu đẹp đẽ • Szép ősz (Arany János)
  1
 60. Mùa thu đi qua Paris • Párisban járt az Ősz (Endre Ady)
  1
 61. Nếu giấc mơ là cuộc sống • Ha álom ez élet (Arany János)
  1
 62. Nếu từ nhà, em nhìn... • Ablakodból hogyha (Petőfi Sándor)
  1
 63. Ngoảnh lại nhìn • Visszatekintés (Arany János)
  1
 64. Người dân • A nép (Petőfi Sándor)
  1
 65. Người đàn bà của nước mắt • A könnyek asszona (Endre Ady)
  1
 66. Người đến muộn • Az elkésett (Arany János)
  1
 67. Người đốn củi • Fávagó (József Attila)
  1
 68. Người nông nô tội nghiệp • A szegény jobbágy (Arany János)
  1
 69. Nhắc lại • Marasztalás (Weöres Sándor)
  1
 70. Những gì anh phá hại (Váci Mihály)
  1
 71. Những người yêu • A Szeretők (Vörösmarty Mihály)
  2
 72. Nói đi anh, đáng giá gì số phận • Mondd, mit érlel annak a sorsa (József Attila)
  1
 73. Nứt toác rồi, không thể chuyển lay • Hasadnak rendületlenűl (Arany János)
  1
 74. Ôi hiểm nguy • Aj-baj (Arany János)
  1
 75. Ở đâu em? • Hová levél? (Petőfi Sándor)
  1
 76. Ở nhà • Itthon (Arany János)
  1
 77. Quán rượu • A borozó (Petőfi Sándor)
  2
 78. Sao của các sao • A csillagok csillaga (Endre Ady)
  1
 79. Ta hãy uống • Igyunk (Petőfi Sándor)
  1
 80. Ta làm gì nhỉ? • Mit csinálunk? (Arany János)
  1
 81. Ta ngồi cạnh nhau • Ülünk egymás mellett (József Attila)
  1
 82. Theo hướng chiếc thuyền Noé • Noé bárkája felé (Kányádi Sándor)
  1
 83. Thế giới này to lớn lắm... • Ez a világ amilyen nagy... (Petőfi Sándor)
  1
 84. Thổ lộ tình yêu • Vallomás a szerelemről (Endre Ady)
  1
 85. Thơ của chàng trai vô sản • Proletár fiú verse (Endre Ady)
  1
 86. Thơ tôi • Verseim (Petőfi Sándor)
  1
 87. Thơ trữ tình phúc đáp Petőfi • Válasz Petőfinek (Arany János)
  1
 88. Tính tương đối • Relativitás (Kányádi Sándor)
  1
 89. Tổ quốc ơi, còn ngủ đến bao giờ? • Meddig alszol még, hazám? (Petőfi Sándor)
  1
 90. Tôi là con của Góg và Magóg... • Góg és Magóg fia vagyok én... (Endre Ady)
  2
 91. Tôi lướt trên những vùng nước mới • Új vizeken járok (Endre Ady)
  1
 92. Tôi mong muốn • Ohajtanék én (Arany János)
  1
 93. Tôi nằm mơ những ngày đổ máu • Véres napokról álmodom (Petőfi Sándor)
  1
 94. Tôi ngủ mê chăng? • Álmodom-e? (Petőfi Sándor)
  1
 95. Tôi ước ao được làm cây táo hoang • Szeretném, ha vadalmafa lennék! (József Attila)
  1
 96. Trái tim nhà thơ là một vườn hoa • Virágoskert a költő szíve (Petőfi Sándor)
  1
 97. Trên bờ sông Seine • A Szajna partján (Endre Ady)
  1
 98. Trên đất Trác Ma-tê • Csák Máté földjén (Endre Ady)
  1
 99. Trên đồng hoang Hungari • A magyar Ugaron (Endre Ady)
  1
 100. Trời xanh xanh thẳm! • Mi kék az ég! (Petőfi Sándor)
  1
 101. Từ hồi đó • Amióta (József Attila)
  1
 102. Từ ngòi ra bể • Az Értől az Oceánig (Endre Ady)
  1
 103. Ước muốn đầu thu • Ősz Eleji Kívánság (Kányádi Sándor)
  1
 104. Văn minh • Civilizáció (Arany János)
  1
 105. Viên đá ném lên • A föl-földobott kő (Endre Ady)
  1
 106. Vòng tròn gia đình • Családi kör (Arany János)
  1
 107. Vô đề (Váci Mihály)
  1
 108. Vợ chưa cưới của tôi • Az én menyasszonyom (Endre Ady)
  1
 109. Vui buồn anh phù hộ cho em • Áldalak búval, vigalommal (József Attila)
  1