Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Radnóti Miklós (3 bài)
- József Attila (52 bài)
- Pilinszky János (1 bài)
- Nemes Nagy Ágnes (2 bài)
- Váci Mihály (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/05/2012 18:11 bởi hongha83
Weöres Sándor (1913-1989) là nhà thơ, dịch giả Hungari, sinh ở Szombathely. Bài thơ đầu tiên của ông ra đời năm ông mười chín tuổi, được in trên tạp chí Nyugat (Miền Tây). Weöres học luật trước khi chuyển sang học địa lý và lịch sử ở Đại học Pécs. Ông từng đến thăm Việt Nam và Ấn Độ. Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, ông trở về Csönge và sống như một nông dân trong một thời gian ngắn. Nhiều bài thơ của ông đã được phổ nhạc. Weöres Sándor đã dịch các tác giả Taras Shevchenko (Ucraina), Rustaveli (Georgia), Oton Župančič (Slovenia), T. S. Eliot (Anh), Stéphane Mallarmé (Pháp), Đào Uyên Minh (Trung Quốc) sang tiếng Hungari.

Tác phẩm:
- Hideg van, 1934.
- A kő és az ember, 1935.
- A teremtés dicsérete, 1938.
- Meduza, 1944.
- A szerelem ábécéje, 1946.
- Elysium, 1946.
- Gyümölcskosár, 1946.
- A fogok tornáca, 1947.
- Bóbita, 1955.