Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ferenc Kölcsey (2 bài)
- Arany János (34 bài)
- Petőfi Sándor (132 bài)
- Dániel Berzsenyi (2 bài)
- Csokonai Vitéz Mihály (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/05/2012 10:10 bởi hongha83
Vörösmarty Mihály (1800-1855) là thi hào Hungary, sinh ở Puszta-Nyék (nay là Kápolnásnyék) và qua đời ở Pest. Ông được coi là một trong những gương mặt lớn nhất của văn học lãng mạn Hungary.