Bãi Lạc hồ rừng tiết cuối xuân,
Cùng nhau du thưởng được bao lần.
Đã là cảnh đẹp cần ai nhắc,
Say thoả trước hoa rượu mới tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.