13/04/2021 14:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh hậu đồng Tần soái Đoan Minh hội ẩm Lý thị viên trì ngẫu tác
清明後同秦帥端明會飲李氏園池偶作

Tác giả: Văn Ngạn Bác - 文彥博

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2013 06:23

 

Nguyên tác

落浦林堂春暮時,
暫同遊賞莫相違。
風光不要人傳語,
一任花前盡醉歸。

Phiên âm

Lạc phố[1] lâm đường xuân mộ thì,
Tạm đồng du thưởng mạc tương vi.
Phong quang bất yếu nhân truyền ngữ[2],
Nhất nhậm hoa tiền tận tuý quy.

Dịch nghĩa

Tiết cuối xuân hết bãi Lạc lại ao,
Hãy cùng nhauvui chơi đừng để lỡ.
Phong cảnh đẹp không cần người truyền miệng,
Mặc lòng say thoả trước hoa mới về.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bãi Lạc hồ rừng tiết cuối xuân,
Cùng nhau du thưởng được bao lần.
Đã là cảnh đẹp cần ai nhắc,
Say thoả trước hoa rượu mới tàn.
Bài này tuyển từ Lộ Công văn tập quyển 7, bản Tứ khố toàn thư. Tần soái Đoan Minh tức Tư Mã Quang, tự Quân Thực và Đoan Minh, năm Hy Ninh thứ ba vì phản đối biến pháp của Vương An Thạch, xa kinh làm Tri quận Vĩnh Hưng (nay là Tây An, Thiểm Tây) nên gọi là Tần soái.

[1] Bến đò trên sông Lạc. Câu này chỉ đi thăm thú núi sông ao hồ cuối xuân.
[2] Dựa theo thơ Khúc giang của Đỗ Phủ: “Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển, Tạm thời tương thưởng mạc tương vi” (Nhắn cho quang cảnh đời thường thay đổi, Tạm chút chơi xuân kẻo nữa hoài).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Ngạn Bác » Thanh minh hậu đồng Tần soái Đoan Minh hội ẩm Lý thị viên trì ngẫu tác