Buổi sớm lúc sương tan
Bờ tre làng lấp lánh

Đổ lại đàn cò trắng
Tre như nở bừng hoa

Sáo sậu nổi hát ca
Tre rung rinh trời sáng

Lời họa mi loáng thoáng
Tre phe phẩy đung đưa

Cu cườm hát giữa trưa
Tre họa lời kĩu kịt

Bờ tre trông đẹp nhất
Đứng giữa ánh trăng thu

Trăng tròn êm như ru
Treo trên tre lồng lộng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]