Em gieo hạt đỗ
sáng sáng ra thăm,
Hạt đỗ cứ nằm
Lặng yên dưới đất...

Một hôm đột ngột
Cái mầm tươi tốt
Đội đất ngoi lên
Cái cọng trắng muốt
Đỡ hai lá mầm,
Cái chồi xanh xanh
Hé nhìn bỡ ngỡ

Rõ ràng cây đỗ
Đứng thẳng xinh xinh
Gió thổi rung rinh
Ngẩng đầu gật gật...
Đỗ tôi xanh mướt
Những lộc những chồi.

Một hôm ngoài trời
Hoạ mi ca hát
Hoa chanh ngào ngạt,
Hoa lựu lập loè
Cây đỗ xanh tươi
Nhú bông hoa tím...


Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976